Arménská genocida

genocidaJak jistě mnozí z nás postřehli, je poslední dobou v médiích často užíván pojem arménská genocida. Jedná se o označení vyvraždění přibližně 1,5 milionu Arménů Turky v letech 1915 až 1918. Arménie a Turecko mají na tyto historické skutečnosti dosti odlišný výklad. Arménie trvá na tom, že se jedná o genocidu, odhaduje počet zabitých na jeden až dva miliony a stále žádá po Turecku odškodnění a poučení se z události do budoucna. Turci naopak vnímají údajnou genocidu jako smrt několika set tisíc lidí obou národností v důsledku zmatků způsobených nutností rychle řešit problém kolaborace Arménů. V Turecku je navíc stále použití slova genocida v tomto smyslu považováno za trestný čin.

V poslední době zazněla dvě pro nás významná mezinárodní prohlášení. Nejprve bylo v Bundestagu (Německém spolkovém sněmu) odhlasováno, že v tomto smyslu se skutečně jednalo o genocidu, a byla přijata řádná deklarace. Dalším, pro nás ještě významnějším, je uctění památky padlých Arménů prezidentem Milošem Zemanem při jeho státní návštěvě v Arménii u pomníků obětí těchto událostí. Prezident také vyzval český parlament, aby přijal usnesení v tomto duchu.

Tuto genocidu zatím oficiálně český parlament v žádné deklaraci neodsoudil, je zde však usnesení zahraničního výboru Poslanecké sněmovny z loňského roku, ve kterém je konstatováno, že reakce tehdejšího mezinárodního společenství, která umožnila rozvinout represe proti národnostním a náboženským menšinám do »dosud nevídaných rozměrů«, je neodpustitelná a zavrženíhodná. Odsouzeno bylo také»relativizování či popírání tohoto, jakožto i dalších genocid«. Genocida je mezinárodně uznána v mnoha zemích, jako jsou Rusko, Kanada, Francie, Polsko, Německo nebo Slovensko a další. Tato genocida později v době druhé světové války byla inspirací pro nacisty.

Osobně velmi vítám postoj prezidenta republiky, neboť popírání historických skutečností by nemělo patřit k politice dneška. Už samotný fakt, že USA (jako velký přítel Turecka – součásti NATO), které mají navíc tendenci světu vnucovat své chápání lidských práv jako jediný správný výklad, nejsou schopny, a co víc – spíše ochotny vůbec Turecko spolupomoci přimět k akceptování své historie, což je na pováženou a o něčem to zjevně svědčí. V té souvislosti se jeví v jiném světle i dnešní kroky Turecka, které není spolehlivým partnerem při řešení uprchlické krize a neplní dohody sjednané s Evropskou unií.

Věřím, a budu nápomocen každému vítězství zdravého rozumu i v českém parlamentu, a doufám, že ještě v tomto volebním období najdeme shodu v jasných historických faktech a i na plénu Poslanecké sněmovny prohlásíme, že vyvražďování Arménů Turky byla genocida, byť by turecká reakce měla být jakákoliv.

autor rene cip
René Číp, poslanec (KSČM)
skola2 12400 x
NAHORU