Doprava Královéhradeckého kraje očima poslance Zdenka Ondráčka

silnice newPřátelé,
druhým palčivým problémem v Královéhradeckém kraji je podle předvolebních průzkumů doprava. Do oblasti dopravy určitě patří dostavba dálnice D11 z Hradce Králové do Královce a Polska či výstavba R35 propojující D11 s dálnicí na Olomouc. Toto jsou však investice státu, kde kraj vypomáhá v přípravách. Patří sem také dopravní obslužnost v kraji, tedy možnost dostat se i z té nejzapadlejší obce za prací, k lékaři či za službami. Většina lidí však dopravu v kraji vnímá jen jako stav silniční sítě.
Je třeba konstatovat, že stav některých silnic je opravdu žalostný. Odpovídá to však tomu, jak se předchozí vlády v kraji tomuto svému majetku věnovaly.
Kraj má ve svém vlastnictví více jak 3.300 km komunikací II. a III. tříd. Za uplynulé volební období bylo do rekonstrukcí a oprav krajských silnici investováno 2,268 mld. Kč. Stavební práce byly zejména v posledních dvou letech vidět a vedlo to až k tomu, že si mnoho lidí stěžovalo na mnoho uzavírek a objížděk. Bez nich se však rekonstrukce dělat nedají. Záměrně hovořím o rekonstrukcích nikoli opravách, které jen záplatující současný stav nebo dělají nový povrch oprav podloží. Výše uvedené finanční prostředky byly získány ze třech základních druhů financování. Vedle samotného krajského rozpočtu to jsou dotace z národních zdrojů dopravní infrastruktury a také dotace z EU. Kraj tak může konstatovat, že za uplynulé volební období zrekonstruoval nebo opravil 365 km svých solnic, což představuje více jak jednu desetinu majetku. Pokud by tento trend pokračoval i v budoucích letech jen dobře.
Ne všichni však používají motorové dopravní prostředky. Je třeba myslet i na chodce a cyklisty. Kraj se proto může pochlubit třeba připraveností na výstavbu nových 330 km dálkových cyklotras. Jejich realizace může začít již v příštím roce.
Náš kraj toho v dopravě udělal za uplynulé období celkem dost, ale ponechám na zhodnocení každého z vás, jak práci krajských zastupitelů za KSČM ohodnotíte. Příležitost bude u voleb již za týden.
skola2 1699 x
NAHORU