Historie je jen jedna

mastalka vostra grospicNení tolik historií, kolik je vykladačů. Historie je jen jedna. Lidstvo by si mělo pamatovat, co je fašismus, rasismus, nacismus, militarismus... Zdůraznil v areálu Památníku Lidice (PL) europoslanec Jiří Maštálka (KSČM) při zahájení výstavy, jíž byl iniciátorem: »Cesta k velkému vítězství nad nacismem: od Stalingradu do Prahy«.

 
Expozice pro příští měsíce nalezla domov ve výstavní síni Pod Tribunou v areálu pietního území. Až do konce roku si milníky tuhých bojů vedených na východní frontě druhé světové války a vítězství Rudé armády u Stalingradu mohou připomenout všichni návštěvníci Lidic. Jistě o výstavu projeví zájem i účastníci pietního shromáždění konaného u příležitosti 74. výročí vypálení této středočeské obce nacisty v sobotu 11. června.

»Tato výstava sem patří, toto území osvobozovala Rudá armáda. Vždyť první pomníček na místě, kde stávaly Lidice, vztyčili právě rudoarmějci. Bylo to 2. června 1945 – je to právě 71 let‚«
poznamenal ředitel PL Milouš Červencl na slavnostní vernisáži a vyzval k objektivnímu výkladu dějin, protože právě ten se »v této zemi vytrácí«. Je rád, že díky výstavě bude připomenut podíl Rudé armády na osvobození Československa, aniž by tím byl jakkoli umenšen vklad ostatních členů protifašistické koalice. Červencl vyzdvihl čestný postoj »lidického dítěte« Pavla Horešovského, který na úsvitu 90. let důrazně odmítl hrubé snahy o likvidaci tohoto malého památníčku nacházejícího se v místě hrobu lidických mužů. Prostě do Lidic již napořád patří, připomněl pro náš list historii starou cca čtvrtstoletí Horešovský. (Asi nikoli náhodou byl tehdy pomník, upomínající příchod Rudé armády do Lidic, několik dnů poté rozbit...)

Připomínky společného vítězství

Europoslanec Maštálka vyjádřil dík za to, že výstava našla prostor na posvátné lidické půdě. Je to unikátní možnost, jak ukázat veřejnosti, jež hojně navštěvuje PL, především pak mládeži, kde docházelo k obratu ve strategické iniciativě v době druhé světové války. Výstava měla premiéru 28. dubna 2015, v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku. Takový počin měl v roce 70. výročí Velkého vítězství obrovský význam.»Bylo to v rusofobní atmosféře, a přesto si na výstavu našel čas pan Juncker i pan Brock,« zmínil Maštálka. Později ji lidé zhlédli v Brně, Ostravě, s velkým zadostiučiněním ji Maštálka prezentoval v Berlíně.

Europoslanec, kterého na vernisáži podpořili svou účastí kolegové – středočeští poslanci Miloslava Vostrá a Stanislav Grospič a také delegace OV KSČM z Kladna vedená Evou Vlčkovou, se obává oživování fašismu v současné době. Někdejší Spojenci se dívají na sebe nevraživě, »proto jsou všechny připomínky společného vítězství protihitlerovské koalice důležité,« je přesvědčen Maštálka.

Potěšení z možnosti připomínat na tak významném místě historii druhé světové války a Velké vlastenecké války vyjádřil Alexej Kolmakov, druhý tajemník Velvyslanectví Ruské federace v ČR. »Letošní 71. výročí vítězství nad fašismem a osvobození je společným svátkem, kdy vzpomínáme na činy našich otců, dědů a pradědů,« uvedl a poděkoval za to, že český stát, regiony, obce, města a český lid pečují o hroby sovětských vojáků, kteří – mnozí ve velmi mladém věku – padli při osvobozování Československa.

Na výstavě ožívá odkaz národního hrdiny Julia Fučíka. Jeho mottem »Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!« v devíti jazycích expozice vrcholí. Komentáře ke galerii tragických a hrdinských událostí, ke kterým docházelo před 71 lety, připojili do vskutku reprezentativního katalogu, jenž je na výstavě k dispozici, také další »lidické dítě« Marie Šupíková, nedávno zemřelý osvoboditel Ostravy Mikuláš Končický či osvoboditel Prahy M. M. Zagorulko.

Maštálka je přesvědčen, že kvůli různým samozvaným »vykladačům dějin«, kteří se stále snaží překrucovat události pohledem současných zájmů a politických tlaků, ba právě jim navzdory, je nutné historickou paměť udržovat. Vždyť bez historie, kterou aktuálně připomíná lidická výstava, bychom zde jako národ pravděpodobně nebyli...

Zdroj: Haló noviny
FOTO: Haló noviny / Monika HOŘENÍ
skola2 7982 x
NAHORU