KSČM je proti zvyšování spoluúčasti pacientů

Nové programové prohlášení vznikající vlády ANO a ČSSD sice již neobsahuje možnost komerčního připojištění na zdravotnické služby, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, neznamená to ale, že se o této problematice nemůže začít diskutovat.

V Otázkách Václava Moravce to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). »Programové prohlášení není bible, aby se nemohlo dělat nic nad jeho rámec. Rád bych diskusi o tomto problému otevřel, nevidím na tom nic špatného,« řekl Vojtěch.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich uvedl, že je mu líto, že se diskuse o komerčním připojištění o tři roky odkládá, nejde ale podle něj o »tak dramatické zpoždění«. »Do budoucna ta debata ale bude muset být,« dodal Friedrich.

»Připojišťovat by se mělo až tehdy, až bude jasné, co je součástí veřejného zdravotního pojištění a co nikoliv,« dodala výkonná ředitelka Asociace nemocnic Jaroslava Kunová.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková připustila, že vynechání možnosti připojištění z programového prohlášení je určitým ústupkem KSČM. »KSČM je skutečně velmi důsledně proti tomu, aby se jakýmkoli způsobem zvyšovala už tak dost vysoká spoluúčast pacientů, ať už jde o různé formy doplatků či přímých plateb, anebo právě tím, že v rámci komerčního připojištění by se někteří pacienti, kteří na tom budou finančně lépe, mohli připojistit i na poskytování zdravotní péče. Trváme na tom, že zdravotní péče, kterou člověk potřebuje, musí být v rámci základního zdravotního pojištění,« řekla Marková Haló novinám. Nicméně diskusím se nebrání, v žádném případě ale nemůže dojít ke snížení solidarity. »Jakékoli snížení solidarity znamená, že těm, kteří nebudou mít dostatek finančních prostředků, by nebyla poskytnuta taková zdravotní péče, kterou skutečně potřebují,« dodala stínová ministryně. Diskutovat se tak podle ní může pouze na téma připojištění na nezdravotnické služby, tj. hotelové služby, nadstandardní pokoje apod. »Určitě nelze připustit, aby obnos v peněžence rozhodoval o tom, jak kvalitní zdravotní péče bude pacientům poskytnuta,« dodala Marková.

Sestry se možná dočkají výsluh

Možnosti výsluh pro zdravotní sestry se komunisté nebrání. Podle Vojtěcha by sestry, které by měly odpracovaných 20 až 30 let, dostávaly 5000 korun měsíčně. Stát by to podle prvotních propočtů vyšlo ročně na tři až čtyři miliardy korun. »Nyní ministerstvo náklady propočítává. Dotazníkovým šetřením zjišťuje od jednotlivých poskytovatelů, kolik mají takových pracovníků a jak dlouho už u nich pracují. Z těch prvních informací, které máme, se zdá, že by to mohlo být snesitelné pro rozpočet, že ty peníze nejsou tak obrovské,« řekl Vojtěch.

Podle Markové je potřeba ocenit práci zdravotních sester v nepřetržitých provozech a komunisté takové opatření určitě podpoří. »Bylo by ale dobré, aby se systémově vytipovala i jiná zaměstnání, kde dochází ke stejné zátěži,« dodala Marková.

KSČM valorizaci plateb prosazuje dlouhodobě

Vojtěch se v pořadu zmínil také o potřebě vyřešit valorizaci plateb za státní pojištěnce po roce 2020. Do tohoto roku je zafixovaný nárůst o 3,5 miliardy ročně. »Musíme se začít bavit o tom, co bude po roce 2020,« uvedl ministr s tím, že již má připravených několik variant, podle kterých by se příspěvek měl pravidelně navyšovat.

Marková připomněla, že ona sama v minulém volebním období opakovaně předkládala návrhy na pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. »Jsem moc ráda a vítám, že ministr Vojtěch se k tomu nyní staví kladně a v podstatě říká to, co celou dobu prosazovala KSČM, jde o způsob, jak do systému dostat více finančních prostředků,« uvedla. Ať už bude zvolena jakákoli varianta, je podle ní důležité, aby tam byl »moment pravidelnosti, předvídatelnosti a zároveň, aby to nebylo závislé na tom, jaká bude vláda«. »Je to něco, co KSČM prosazovala a jsem ráda, že ministr si to nyní vzal za své,« dodala Marková.

(jad)

Zdroj: www.halonoviny.cz
skola2 1004 x
NAHORU