Prapodivné jmenování ředitele Budvaru

filip2Výběr ředitele Budvaru ve mně vzbuzuje mnohé pochybnosti. Už ve chvíli, kdy se rozhodl odejít dlouholetý a oceňovaný ředitel Budvaru Jiří Boček, jsem měl obavy, jak naloží lidovecký ministr zemědělství s touto zásadní personální otázkou. Ing. Jiří Boček byl velice úspěšný ředitel, kterému se dařilo zvyšovat jak produkci piva, tak prodej doma i v zahraničí. Žel pro nás všechny se rozhodl ze závažných zdravotních důvodů své působení ukončit.

Většina z nás považovala za vhodné, aby byla zajištěna kontinuita dosavadního vedení. To se zjevně neděje. Spíše pravý opak. Ministr Jurečka vybral za ředitele člověka, který jistě v oboru něco znamená, a nemám v úmyslu jeho schopnosti nijak zpochybňovat, pochází ale z prostředí nadnárodního koncernu, který měl vždy snahu Budvar pohltit či jeho značku zničit, totiž ze společnosti Anheuser-Busch InBev, která vlastní americký Budweiser. Americký Budweiser se léta soudí na všech možných úrovních a v různých státech s naším Budvarem o značku, jeho existenci a rozdělení trhu. Za minulého ředitele Bočka dopadaly tyto právní spory velmi úspěšně pro náš Budvar ke zlosti skupiny Anheuser-Busch InBev. Tyto soudy nadále pokračují. Budějovický Budvar se nevzdává.


Nově vybraný ředitel Budvaru Petr Dvořák pracoval pro AB InBev v minulosti jako ředitel pro střední Evropu. Poté pracoval pro SABMiller mimo jiné poslední dva roky, kdy bylo rozhodnuto o obřím sloučení zase se skupinou AB InBev, která má vážný zájem na likvidaci posledního českého národního podniku. A proto si musíme chtěj nechtěj položit otázku, jaké budou tedy opravdové cíle nového ředitele Petra Dvořáka? Respektive, jaké bude mít zadání, když byl vybrán v rozporu se závěry výběrové komise. Nemohu jinak, než mít vážnou obavu, že se nemusí slučovat se zájmy Budvaru, potažmo našich občanů. Už samotný výběr ředitele provázejí pochybnosti a mám obavy, že jsme svědky klientelismu.

Výběr kandidátů zajišťovala personální agentura, která byla sama vybrána bez jakéhokoliv výběrového řízení. Vláda se tím nijak nezabývala, ministr to ani vládě nepředložil. Majitel agentury pro výběr ředitele je viceprezidentem americké obchodní komory, ve které byla členem přes dceřinou společnost i skupina AB InBev. Navíc se již v médiích objevila informace, že popravdě výběrová komise doporučila na prvním místě nikoliv Petra Dvořáka, ale Adama Brože. Adam Brož by byl přitom člověk, který by zajisté nebyl výsadkem amerického koncernu, nýbrž člověkem, který by mohl bezpečně zajistit úspěšné pokračování národního podniku. Je totiž dlouholetým, v oboru vysoce ceněným sládkem a výrobním ředitelem Budvaru.

Nemohu se zbavit dojmu, že ministr Jurečka nejedná v zájmu jediného českého národního podniku, ale v zájmu amerického nadnárodního koncernu, kterému doteď naše česká strana hrdě a úspěšně vzdorovala.

JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
skola2 1295 x
NAHORU