Představujeme kandidátku do zastupitelstva Královéhradeckého kraje za okres Trutnov č.10 Iva Řezníčková

reznickova1- předsedkyně odborové organizace Oblastní nemocnice Trutnov, předsedkyně dozorčí rady Oblastní nemocnice Trutnov, zastupitelka města Trutnova, ročník narození 1974, SŠ s maturitou

- nezávislá kandidátka za KSČM Trutnov

Proč kandiduji do krajského zastupitelstva?

O krajskou politiku se, i díky odborovým aktivitám, zajímám dlouhodobě. Jako občance tohoto kraje mi samozřejmě není lhostejné jakým způsobem je zajištěna kvalitní doprava, sociální služby, dostupnost školství nebo zdravotní péče.
Trutnovská nemocnice, ve které pracuji již 22 let, je také zřizována krajem a pravidelně se tedy ve svém profesním působení s krajskou samosprávou setkávám.

Kandidovat za KSČM byla přirozená volba. Před dvěma lety jsem byla zvolena za tuto stranu do zastupitelstva města Trutnova. Nikdy jsem svého rozhodnutí nelitovala, práce v zastupitelstvu i spolupráce s lidmi z KSČM mi přinesla nové možnosti a zkušenosti. Na politické scéně dnes neexistuje jiný politický subjekt, hájící skutečné zájmy občanů a preferující sociální témata před podnikatelskými.

Právě sociální oblast je klíčovým bodem mého zájmu a primárním důvodem působení v politice. Věnuji se nejen ochraně práv zaměstnanců prostřednictvím odborové činnosti, ale také ochraně pacientů, charitativním projektům a občanským aktivitám. Mezi tu nejvýznamnější patří založení občanské iniciativy Zachraňme Vesnu v roce 2013, jejímž cílem bylo zabránit zrušení unikátní dětské léčebny v Jánských Lázních pro děti postižené mozkovou obrnou. K uzavření dětské léčebny nakonec opravdu nedošlo a dnes je plná dětí, které potřebují specializovanou léčbu. Od loňského roku jsem také zástupcem Svazu pacientů pro královéhradecký kraj.
Ráda bych také přispěla k tomu, aby okres Trutnov měl v rámci krajského zastupitelstva silnější zastoupení než v minulém období a bylo možné více prosazovat potřeby obyvatel našeho regionu.

Čeho bych chtěla dosáhnout?

V případě zvolení do zastupitelstva kraje bych se ráda věnovala zdravotnictví, sociálním službám a ekonomice. Domnívám se ale, že každý zastupitel by měl mít alespoň základní přehled o všech oblastech v působnosti kraje tak, aby mohl zodpovědně rozhodovat svým hlasováním a přispívat ke zkvalitnění života občanů kraje. Už mnoho let pracuji ve zdravotním výboru kraje a minimálně této aktivitě bych se ráda věnovala i nadále. Bude-li to jen trochu možné, ráda bych své působení rozšířila i na sociální výbor, už proto, že aktuálně studuji obor sociální práce na vysoké škole.

Jaké jsou mé koníčky?

Částečně je mým koníčkem práce a aktivity s ní související. Každodenně spravuji facebookovou skupinu pro zdravotníky, která se věnuje především pracovním podmínkám a legislativě, včetně poradenství a která čítá kolem 4 000 členů. Kromě toho ráda cestuji, a to jak do zahraniční, tak po České republice. Neexistuje snad jediný hrad nebo zámek, který bych ještě nenavštívila. Jsem velkým fanouškem české kinematografie. Od loňského roku se pak koníčkem stalo už zmiňované studium na vysoké škole – obor sociální práce. Po jeho absolvování bych ráda své amatérské působení v sociální oblasti přesunula na úroveň profesionální.

skola2 1332 x
NAHORU