Společně pro úspěch v parlamentních volbách

dolejsProsincové zasedání ÚV KSČM schválilo základní přístup k přípravě na letošní parlamentní volby. Budou to již deváté volby od roku 1989. Ovlivní nejen podmínky, za kterých bude pracovat KSČM v dalším období. Rozhodnou především o politické moci v ČR v časech, které nebudou pro nás, Evropu ani celý svět nijak jednoduché. Úlohou KSČM jako radikální levice je nabídnout voličům jasně identifikovatelné a mobilizační alternativy.

Uspět je hlavní cíl KSČM v letošním roce a k odpovědnosti za jeho zvládnutí se musíme přihlásit všichni. Náročnost tohoto cíle a současně i naše šance přitom ovlivňuje určitá proměna politických nálad ve společnosti. Dočasná ekonomická konjunktura oslabila sice motivace k protivládním vystoupením, »blbá nálada« ve společnosti však neskončila. Oproti tradičním stranám ale nastoupily populistické subjekty nabízející iluzi změny.


V loňských volbách jsme na tyto nálady nedokázali reagovat dostatečně. Jako problém jsme mj. identifikovali stále ještě nedostatečnou komunikaci s veřejností, ale i zviditelňování vnitřních sporů o identitu a obraz strany, oslabující propagaci našeho jasného řešení u klíčových témat. Společný postup v letošním roce by mělo usnadnit pochopení, že tyto debaty rozhodly závěry IX. sjezdu KSČM v květnu 2016, včetně programových východisek.

KSČM vždy předstupovala před voliče s vlastními, racionálně koncipovanými a sociálně orientovanými východisky. Překonání setrvačnosti v komunikaci dá lepší šanci přiblížit obraz moderní a současně radikální strany. Volič musí pochopit, že jsme schopni účinně bojovat se současným establishmentem, který se čím dál více uchyluje k využívání krajně populistických až fašizujících sil a oživování přízraku militarizace a autoritářství.

Důležité je uvědomit si, že volby nepřipravujeme pro straníky, poměr mezi členy strany a voličem už dříve dosáhl minimálně 1:12 a dále roste. Proto je důležité znát přesněji potřeby různých skupin voličů, jejich reakci na nastolovaná témata. Obraz radikálně levicové strany na úrovni 21. století přitom rozhodně nezískáme přebíráním argumentů krajní pravice, ale ani přezíráním kritické zkušenosti, získané z překonané minulosti našeho hnutí.

Do dubna t. r. budeme pracovat na aktuálním volebním programu, neméně důležitý bude výběr profilujících témat a jejich netradiční propagandistické zviditelnění. Přispět může i programová konference chystaná na březen t. r. s cílem spojit vizi socialismu dnešní doby s aktuálními recepty vystihujícími potřeby milionů, kteří žijí z práce vlastních rukou a mozků. A to v rámci mírové alternativy, oživení ducha politiky uvolnění a mezinárodní spolupráce.

Popřejme si do nového roku hodně sil a vytrvalosti k splnění těchto úkolů.

Jiří DOLEJŠ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM

Zsdroj článku: www.halonoviny.cz
skola2 1307 x
NAHORU