Stoletá zkušenost

Zamýšlíme se v těchto dnech nad budoucností naší strany a hledáme cestu jak dál. Ohlédnutí do minulosti by nám mělo při dalším rozhodování pomoci.

Jsme silou, která dokáže kapitalismus nejen kritizovat, ale též analyzovat příčiny a důsledky jeho krizí. Těchto schopností bychom měli dnes plně využít. Nesmíme se jen upínat na řešení okamžitých problémů, ale hledět na vývoj společnosti optikou dlouhodobého vývoje. Pomalu každoroční hašteření kolem návrhu kandidátek a boj o místa nejsou právě dobrou vizitkou o našem přístupu k řešení celospolečenských otázek. Pokud nebudeme tak nad věcí, abychom se povznesli nad úroveň osobních půtek a ambicí a naší prioritou nebude uspokojivý výsledek

voleb pro všechny, nebudeme mít morální autoritu a nemůžeme si dovolit bez bázně kritizovat současný politický systém.

Musíme najít odvahu k jednoznačným pevným postojům a vyjádřením. Odvaha, pracovitost, zásadovost, boj za práva těch slabších, to jsou vlastnosti, kterých si vždy naši voliči na komunistech cenili.

Musíme lidem umět vysvětlit, že nemusí být jen tou ovládanou masou, která svou prací uspokojuje bezostyšné nároky několika procent nejbohatších obyvatel Země. Myšlenka, spravedlivého rozdělení společenského bohatství je dnes živější daleko více než kdy jindy. Nejedná se jen o bohaté a chudé lidi, ale i bohaté a chudé regiony, státy a kontinenty. Že je cesta za spravedlivější společností možná, nám ukazují dějiny od Pařížské komuny, přes vznik Sovětského Ruska, čtyřicetiletou existenci socialistických států v Evropě po II. světové válce až po současnou Čínu.

Půjdeme-li do voleb s myšlenkou, že nejdůležitější je uspět jako celek, než aby uspěl jen Pepa nebo Karel, budeme mít větší šanci dosáhnout na co nejlepší výsledek.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně KV KSČM Královéhradeckého kraje

skola2 86 x
NAHORU