Varujme se závisti

josef neklHaló noviny oslavily 25 let existence. Mnoho osobností veřejného života od prezidenta republiky po umělce či odborníky ve svých oborech zasílalo přání a zdravice Haló novinám k tomuto jubileu. To vzbudilo okamžitě velké vášně, a tak se nad tím měla potřebu začít veřejně pohoršovat specifická skupina lidí z politické scény v čele s Miroslavem Kalouskem či jeho podporovatelé z kulturní sféry. Leckde jsme si mohli přečíst opravdu kostrbatě vymyšlené konstrukce o tom, jaké ty Haló noviny vlastně jsou. Závist je matkou hlouposti. Bude jistě zajímavé sledovat, jaké osobnosti budou velebit například výročí jiných novin, ze kterých na nás kouká Zdeněk Bakala.
Tento sponzor TOP 09 naopak určitě od Kalouska gratulaci dostane, i když spíše potajmu, vzhledem k tomu, jak se nám v celé šíři ukázala kauza OKD. Takže nenávistné reakce jsou hlavně ukázkou nervozity lidí, kterým v poslední době ujíždí půda pod nohama, protože se dostali do rozporu s názory našich občanů na správu státu a v mnohých případech i se zákonem, což dnes názorně vidíme na stavu OKD. A tak budujme v sobě co nejméně nenávisti a zášti, protože jinak bude náš život doslova promarněn.

Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
skola2 8883 x
NAHORU