Vyřeší zdanění prostituce otázku matek samoživitelek?

LuzarPiráti chtějí otevřít diskusi o regulaci prostituce. Předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek v této souvislosti prohlásil, že na poskytování sexuálních služeb by se mělo hledět jako na nezávislé podnikání, stejně jako u hereček, tanečnic, právníků nebo lékařů. Poskytovatelé těchto sexuálních služeb by měli možnost upravit svůj status v rámci systému daní a pojištění, čímž by do státní kasy přitekla asi jedna miliarda korun, a určitě by díky tomu bylo na obědy zdarma pro 100 tisíc dětí.

Prostituce neboli poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo jakoukoliv jinou protihodnotu je staré jako lidstvo samo. Často se také říká, že je to jedno z nejstarších řemesel. Napříč dějinami bylo střídavě tolerováno, povolováno a zakazováno. Faktem ale zůstává, že vždy tady bylo a dovoluji si říct, že bude. Podle jednoho ze základních pravidel ekonomiky.
Pokud bude poptávka, bude i nabídka. Ať se již jedná o prostitutky nebo prostituty, z drtivé většiny mají mužskou klientelu. Tyto služby jsou nabízeny přímo na ulici, ve specializovaných podnicích neboli nevěstincích, v zařízeních deklarovaných jako masážní salony, v barech nebo různých nočních podnicích. Moderní doba ale přinesla také služby jako escort service, kdy tzv. callgirl nebo callboy (dívky a chlapci na zavolání), přijíždějí přímo za zákazníkem a poskytují mu sexuální služby v jeho prostorách.

Nejpodstatnější by ale neměla být odpověď na otázku, co s prostitucí a jak ji vymezit do předem stanovených škatulek, ale to, kdo ji nabízí a proč. Za posledních patnáct let se podle dostupných odhadů počet prostitutek snížil z 25 tisíc na polovinu. Toto číslo je samozřejmě příznivé, ale odvíjí se od té skutečnosti, že ubylo příhraničních sexuálních turistů. Dnes prostitutky pocházející z různých zemí východní Evropy, kterým bylo mezi 18–25 lety, nahradila sice jen polovina, ale především jde o české matky samoživitelky ve věku 30 let. A toto je skutečnost, nad kterou bychom se měli všichni zamyslet, včetně Pirátů.

Podle nich by mělo být ale prvním krokem v řešení této otázky vypovězení Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob, která je mnohostrannou smlouvou zakazující nucení žen a dětí k prostituci. Byla přijata v Lake Success, New York, 21. března 1950 a v platnost vstoupila 25. července 1951. Návrh na vypovězení chtějí předložit do Sněmovny jako řešení problému. Ke zrušení této mezinárodní úmluvy získali Piráti podle Michálka zástupce čtyř nejsilnějších poslaneckých klubů. Tehdejší Československá republika přistoupila k této úmluvě v roce 1958. Sněmovna se již v minulosti zabývala regulací prostituce několikrát. V roce 2005 zamítla návrh na vypovězení této úmluvy, o rok později pak vzhledem k platnému mezinárodnímu právu vzala zpět svůj návrh tehdejší vláda. V roce 2010 připravilo nový návrh hlavní město Praha, přičemž vycházelo z normy připravené o pět let dříve. Návrh počítal s vydáváním oprávnění k prostituci obcemi a průkazy, do kterých by byly zaznamenávány zdravotní kontroly. Znovu Praha zákon bez úspěchu předkládala v roce 2014.

Návrh Pirátů podporuje, dle jejich tvrzení, v Čechách snad nejznámější neziskovka zaměřená na prostitutky a prostituty Rozkoš bez rizika. Podle ní je ale ideálním modelem řešení prostituce její dekriminalizace, kdy by na prostituci nebylo nahlíženo jako na patologický jev, ale byla by plně akceptována jako práce. Což se poněkud liší od slov Pirátů.

Takže zdanění matek samoživitelek, které dohnala současná společnost k tomu, aby prodávaly své tělo, využijeme dle představ Pirátů k příspěvkům na obědy pro jejich děti. Nezdá se vám to taky na hlavu postavené? Já za tím vidím spíše snahu jednoduše zákazem řešit zneužívání nemovitostí v Praze k prostituci a neschopnost magistrátu využívat k řešení tohoto problému stávající zákony. Nevíte-li, jak na to, Piráti, můžete se mě zeptat.

Leo LUZAR, poslanec (KSČM)
skola2 945 x
NAHORU