Vyšší odvody živnostníkům?

SafranekVzrušení na naší politické scéně vyvolané výrokem předsedy Senátu Milanem Štěchem o zvýšení odvodů živnostníkům je typickým příkladem »nevhodného místa« a »nevhodného času«. Jeho názor totiž odpovídá dlouhodobé strategii celé levice prosazované někdy od konce minulé dekády po zjištění, jak neuvážené bylo rozhodnutí o zvýšení daňových paušálů pro OSVČ v rámci údajné »podpory« živnostníků. Jen pro porovnání: ve sledovaném období se daňové odvody OSVČ snížily ze 17 mld. Kč na aktuálních 2,5 miliardy. Rozdíl zůstal jako »přilepšení« v rukou OSVČ.
 
Časově nevhodné, nicméně reálné a oprávněné vyjádření předsedy Senátu se týká sociálního a zdravotního zajištění OSVČ. Jsou to lidé, kteří skutečně nemají státem placenou dovolenou, nicméně obdobné tvrzení, že jsou zásadně diskriminováni při čerpání nemocenské, není plně namístě. Nebo mi někdo dokáže vysvětlit, proč by měl mít stejné sociální výhody člověk, lišící se výší odvodů až o 50 procent proti zaměstnanci? Pouhá trojčlenka postačí k zjištění, že zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění na úroveň zaměstnanců by byla bohatě saturována zmíněnou úsporou daňové zátěže úpravou daňových paušálů.

Oddělovat daně z příjmů od sociálních a zdravotních odvodů je hříčkou populistů či demagogů, kteří účelově používají kategorie »jednoduché« či »složené« daňové kvóty podle toho, vůči komu se profilují, resp. čí zájmy aktuálně hájí. K doplnění Štěchova jistě v předvolebním období neobratného výroku chci dodat, že o údajné »krizi« našeho živnostenského stavu, resp. jeho »ožebračování«, svědčí to, že nikde jinde v Evropské unii, kromě Francie, nezaujímá tak vysoký podíl na tvorbě hrubého domácího produktu jako u nás.

Ladislav ŠAFRÁNEK
skola2 1318 x
NAHORU