Zdravotnictví Královéhradeckého kraje očima poslance Zdenka Ondráčka

nemocnice
Přátelé,
jak určitě víte, nejsem pouze poslancem, ale také krajským a městským zastupitelem. Období krajského zastupitelstva končí a tak bývá zvykem rekapitulovat. Průzkumy hovoří o tom, že nejpalčivějším problémem našeho Královéhradeckého kraje je zdravotnictví a doprava. Dovolím si proto přinést stručné shrnutí.
I přes obecně známé problémy lze říct, že uplynulé volební období přineslo velmi významné snížení zadlužení nemocnic, a i přes některé snahy o redukci byl zachován rozsah poskytované zdravotní péče.
Programovou prioritou KSČM je stabilizace personálu nemocnic. Kraj vždy akceptoval celostátní dohody o navýšení mezd a toto navýšení (ne vždy plně kryté úhradovou vyhláškou) bylo realizováno. V letošním roce pak naši zastupitelé a zástupci ve zdravotním výboru podpořili požadavky odborů a začátkem roku došlo ke zvýšení tarifních mezd a zavedení nových benefitů pro zaměstnance. Na krytí těchto nákladů byla krajským nemocnicím poskytnuta dotace ve výši 30 milionů. Od pololetí schválil kraj další zvýšení mezd o 5% především pro sestry a další nelékařský zdravotnický personál, s jehož nedostatkem se naše nemocnice potýkají. K ohodnocení práce zdravotníku s koncem kalendářního roku navrhli zastupitelé KSČM mimořádný příspěvek na odměny ve výši 50 mil. Kč. I přes nesouhlas koaličního partnera ČSSD se nám nakonec podařilo získat polovinu. V průměru se jedná o částku cca 6 tisíc Kč na každého zaměstnance. Tyto finanční prostředky by měl kraj uvolnit po schválení říjnovým zastupitelstvem.

Intenzivně spolupracujeme také na činnosti Nadačního fondu kraje, který v letošním roce začal stipendijním programem podporovat studenty LF – mediky, kteří by v budoucnosti nastoupili do našich nemocnic. Vzhledem k tomu, že nedostatek lékařů na některých odděleních krajských nemocnic přímo ohrožuje jejich existenci, vyvinul jsem osobní iniciativu k získání zahraničních, plně kvalifikovaných, lékařů z Ukrajiny. V současné době již tři takoví lékaři pracují v trutnovské a dva v rychnovské nemocnici. O příchodu dalších vedu intenzivní jednání.
Ponechám na zhodnocení každého z vás, jak práci krajských zastupitelů za KSČM ohodnotíte. Příležitost bude u blížících se voleb.
skola2 1367 x
NAHORU