zastupitele1. S rozpočtovým opatřením jsme nesouhlasili. Opět se opakuje situace, kdy se jen tak vytáhne investiční projekt za 7 mil. a přihodí do rozpočtu, ale nikdo předem neví proč zrovna tento. Ano, je to pravomoc rady města, přesto není možné bez diskuse a argumentů o variantách a prioritách předkládat pouze finance k odmávnutí :-( Upozorňujeme na to stále, nikoho z vedení města to nezajímá.
zastupiteléJako vždy za náš klub sdělujeme naše postřehy a stanoviska:

1. Rozpočet města na rok 2017: tradičně nesouhlasíme s konstrukcí rozpočtu jako takovou. Jsou v něm dobré věci, ale také příliš netransparentnosti - mnohamilionové přesuny v investicích už bez vlivu zastupitelů v rámci schválených kapitol - tento způsob je pro nás trvale nepřijatelný.
Rozpočet zatím neobsahuje zásadní plánované investiční akce: rekonstrukci krytého bazénu, výstavbu střediska volného času (Nivy) a výstavbu nové hasičské zbrojnice. Vše je zatím ve fázi projektů.
zastupitele
Za klub KSČM považujeme za zásadní tyto informace:

1. Naši zastupitelé a zástupce ve sportovní komisi provedli hloubkovou kontrolu materiálů k výkupu nemovitostí od SK Horní Staré Město za cenu téměř 5 mil. Kontrola ukázala, že je vše v pořádku a výkup jsme tentokrát podpořili. Pokud ale nadále budeme jako zastupitelé dostávat k usnesením za několik milionů pouze stručné informace (jak tomu bylo na předchozím zastupitelstvu), pak se bude žádost o odklad hlasování a kontrolu z naší strany opakovat.
zastupitele Trutnova
Až na výjimky probíhala celkem klidná a konstruktivní diskuse. Z témat, která považujeme za důležitá a zajímavá pro občany, bylo projednáno:

1.První úprava rozpočtu na rok 2016. Navýšení prostředků na opravy chodníků, což kvitujeme. K rozpočtu jako celku jsme se zdrželi, dlouhodobě nesouhlasíme s jeho konstrukcí a především nezájmem vedení města konzultovat s opozičními zastupiteli vývoj a podobu důležitých investičních akcí :-(
NAHORU