V minulém týdnu se konalo zastupitelstvo města Trutnov

zastupitele
Za klub KSČM považujeme za zásadní tyto informace:

1. Naši zastupitelé a zástupce ve sportovní komisi provedli hloubkovou kontrolu materiálů k výkupu nemovitostí od SK Horní Staré Město za cenu téměř 5 mil. Kontrola ukázala, že je vše v pořádku a výkup jsme tentokrát podpořili. Pokud ale nadále budeme jako zastupitelé dostávat k usnesením za několik milionů pouze stručné informace (jak tomu bylo na předchozím zastupitelstvu), pak se bude žádost o odklad hlasování a kontrolu z naší strany opakovat.
2. LIDL připravuje rozšíření své prodejny a zbourání budovy bývalé odborové rady, kterou odkoupil. Dojde k rozšíření kapacity obchodu i parkovacích míst. Rádi bychom, aby se časem nestalo, že Lidl parkovací místa uzavře pouze pro zákazníky. Dnes je využívají i např. návštěvníci bazénu. Na toto téma proběhla diskuse.

3. Vítáme, že dlouho opuštěná ubytovna Elektrárny v Poříčí byla prodána (nejde o majetek města) a po rekonstrukci v ní bude provozovna "Expres menu" - tedy výroba. Snad si občané oddychnou, že nehrozí do tohoto objektu stěhování nežádoucích sousedů.

4. Obsáhlá diskuse k rekonstrukci Polské (akce kraje). Veškeré škody na komunikacích města (objízdné trasy) jsou dokumentovány a město bude žádat náhradu.

5. Nová kuželna v Olympu má schválenou dotaci na činnost. Během cca měsíce začne sloužit veřejnosti a bude zveřejněn ceník.

6. Na náš podnět byla odložena dotace pro sportovní klub DTJ. Už minulé zastupitelstvo jsme dávali podnět na kontrolu v tomto klubu. Kontrolní výbor má nyní v plánu. Dotaci doporučujeme schválit až po kontrole. Vzhledem k údajným nedostatkům i v zásadních dokumentech sportovního klubu bude kontrolní výbor nejspíš spolupracovat s kontrolním odborem města a kontrola bude hloubková.

7. Nemocnice Trutnov se obrátila na město Trutnov s žádostí o pomoc při zajištění provozu nepřetržité pohotovosti pro občany města. Vzhledem k přetíženosti těchto pracovišť často neakutními pacienty a dále nedostatku financí i personálu, požádala nemocnice o pomoc ve výši 200 tis. Kč, které by využila k úhradě odměn zaměstnanců, kteří tuto službu vykonávají. Iva Řezníčková jako předsedkyně dozorčí rady nemocnice obsáhle popsala důvody, které nemocnici k žádosti vedly i nadále neúnosný stav a podporu jiných měst na stejnou činnost. Především hlasy koalice nebyla žádost bohužel schválena. Naši zastupitelé hlasovali samozřejmě pro podporu.

8. Zastupitelé obdrželi 32 návrhů změn územního plánu, které vyvolaly rozsáhlou diskusi. Ačkoliv se zatím hlasovalo pouhé pořízení změn (nikoliv finální změna ÚP), pořízení jsme nepodpořili. Mnohé návrhy vnímáme pouze jako spekulaci s pozemky.

9. Opět se mění ZÁSADY pro čerpání dotací. Zpřesňují a lépe vystihují současné potřeby a požadavky poskytovatelů dotací i žadatelů. Nadále se také nebudou tolerovat pozdě podané žádosti. Za nás jednoznačný souhlas, poukazovali jsme na to již dříve.

10. Byla schválena nová verze vyhlášky o místním poplatku ze psů. Výše poplatku se nemění, pouze termíny splatnosti a některé jiné detaily. V kontextu vyhlášky jsme přednesli podnět k lepšímu čistění centra města (především průchody z náměstí), věříme že se tím technické služby budou zabývat.

11. Nehlasovali jsme opět pro materiál s názvem "stimulace veřejnosti ke sportu". Opakovaně k ničemu nestimuluje, navíc nejsou naplněny základní pravidla požadovaná UOHS (město má stanovisko k dispozici). Navíc jsme vystoupili s kritikou toho, že Lokomotiva (která dnes finance na stimulaci dostává) byla tou organizací, která v létě "pohřbila" projekt na přilákání dětí ke sportu "Den otevřených sportovišť". Částka, o které se hlasovalo, je pouze zkopírována z původní podpory BKservisu (nyní pro basketbal v Loko) aniž je čímkoliv podložená.

12. V bodě různé vznesl Zdeněk Ondráček dotaz na již rok trvající spor s p. Friedrichem. Město zahájilo proces vyvlastnění (proti kterému jsme vloni hlasovali), soudní spor probíhá. Prozatím pro město neúspěšně.

13. Iva Řezníčková informovala zastupitele o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které konstatuje, že občan po podání kvalifikované žádosti má právo na projednání jím předloženého tématu zastupitelstvem, a že tedy v případě předloňské žádosti p. Hanče došlo k porušení zákona. Vedení města nehodlá ani rozhodnutí NSS akceptovat a stále trvá na svém stanovisku, že je právem zastupitelů projednání žádosti na program neschválit.

klub zastupitelů KSČM Trutnov
skola2 3248 x
NAHORU