V pondělí 6.3.2017 proběhlo první letošní zastupitelstvo města Trutnova

zastupiteléJako vždy za náš klub sdělujeme naše postřehy a stanoviska:

1. Rozpočet města na rok 2017: tradičně nesouhlasíme s konstrukcí rozpočtu jako takovou. Jsou v něm dobré věci, ale také příliš netransparentnosti - mnohamilionové přesuny v investicích už bez vlivu zastupitelů v rámci schválených kapitol - tento způsob je pro nás trvale nepřijatelný.
Rozpočet zatím neobsahuje zásadní plánované investiční akce: rekonstrukci krytého bazénu, výstavbu střediska volného času (Nivy) a výstavbu nové hasičské zbrojnice. Vše je zatím ve fázi projektů.


2. Ruší se již nepoužitelné Zásady pro prodej bytů v rámci "privatizace" z roku 1996. Vzhledem k nové legislativě je velmi obtížné prodávat dalším nájemníkům byty za cenu nižší než tržní. Přesto navrhujeme, abychom takové možnosti hledali a měli právně ošetřeno, jak v souladu se zákonem stávajícím obyvatelům bytů (v případě jejich zájmu) moci odprodat byt za jinou cenu než tržní.

3. Na druhý pokus se pokouší město prodat starou kuželnu s pozemkem u Lidlu. Jde především o cenu a lukrativnost pozemku. Nabídky z I. kola nedosahují zdaleka ani odhadní ceny.

4. Podpořili jsme všechny dotace na sociální služby i sportovní aktivity.

5. Podáváme žádost o dotaci na výstavbu tématického dětského hřiště v kempu "Dolce". Moderní dětské hřiště s herními prvky typu "loď, jachta, skluzavka, ryby" atp... by jistě našlo své uplatnění a oživilo celý kemp.

6. Regulační plán Trutnov-Červený kopec. Za nás změny požadované developerem (opět známý NEW DILAC) nepodpořeno. Vstřícnosti vůči developerovi bylo v minulosti, z našeho pohledu, až dost...

7. Vítáme větší zájem o fungování azylového domu pro matky s dětmi "Most k životu". Zvažované zlepšení prostředí, navýšení počtu sociálních pracovníků a hledání možností rozšíření služeb pro matky a děti v nezáviděníhodné životní situaci, bude mít vždy naši podporu.

8. V bodě různé jsme požádali o informaci z kontroly DTJ (sport), která je realizována z našeho podnětu. Kontrola zatím stále probíhá, informace budou sděleny na příštím zastupitelstvu.

klub zastupitelů KSČM Trutnov
skola2 1712 x
NAHORU